Olika kasttekniker för frisbee

Kasttekniker

För att prata om olika kasttekniker så är det vanligaste kastet backhand och det är också denna teknik som är hela grunden för ett lyckat kast. Detta innebär att du kastar med höger hand från vänster sida om kroppen eller också tvärtom. Tänk dig att du gör en dragrörelse precis som om du ska dra igång en gräsklippare. Kroppen ska stå med sidan åt den riktningen du ska kasta och blicken ska såklart vara åt riktningen du ska kasta åt. Nu har du rätt position och nu är det bara, avslappnat men med en bestämd armrörelse och rak handled, kasta iväg frisbeen.

Olika sätt att kasta och olika termer

Det finns också olika sätt att kasta. Ett så kallat inspel är ett kast från fairway till green och då så nära korgen som det går. Vid detta kast lämpar sig en disc som är något lättare. Ett Fairwaykast är ett kast du gör efter allra första kastet men som ändå inte är tänkt att nå ända fram till green. Det som menas med fairway är alltså spelfältet på ett hål, en delbana. Green menas med området närmast korgen, kedjehålet. Ruffkast kallas det när det görs ett kast från ruffen tillbaka till fairway, och ett ruffinspel innebär ett kast från ruffen till green. Vid ruffkast är det vanligt att använda sig av ett så kallat rollers. Rollers är ett kast som innebär att discen rullar på marken och används oftast när det är en tajt höjdnivå, träd eller andra hinder som försvårar ett vanligt kast.

Olika typer av frisbee

Det finns olika typer av frisbees eftersom en och samma sort inte lämpar sig just för kastögonblicket i olika frisbeesporter, men däremot har inte dessa olika disctyper en markant skillnad. Hur en disc påverkas av motvind beror på discens tyngd – desto tyngre disc ju mindre på påverkan av vinden. Andra faktorer som spelar in är även hur tyngden är fördelad på discen, hur sliten den är och hur discens utformning ser ut, just för stabilitetens skull. Hur snabb discen är beror på hur hög och spetsig den är men också hur stor discen är. Desto lägre, mindre och spetsigare, ju snabbare. Det finns en uppsjö av discar men ett exempel är Draiveri från tillverkaren Extreme Discs.